TIC

Conscients de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món actual, el nostre Centre té el compromís d’anar avançant en l’actualització i utilització de les eines TIC a tots els nivells. Aquest Projecte està enfocat cap a integrar les TIC dins les diferents àrees per a realitzar aprenentatges nous o reforçar continguts. També les utilitzem com una eina més que ens ajuda en les tasques d'elaboració, creació, recollida, organització i comunicació de la informació en el conjunt de l’activitat educativa.

Al nostre centre disposam d'una aula d'informàtica amb 12 ordinadors, una pissarra digital per a cada una de les aules de Primària, una a 6è d'Educació Infantil i un o dos ordinadors de sobretaula per aula.

Per altra banda, disposem de 51 dispositius Chromebook, adquirits durant el curs 20-21, per a l'ús individual dels alumnes de 4t, 5è i 6è d'Educació Primària. Es realitzen sessions setmanals d'informàtica per a adquirir un bon domini de les tecnologies aplicades a l'educació utilitzant aquests dispositius.

Per a facilitar la comunicació entre els membres de la comunitat educativa (famílies, alumnes i mestres), utilitzam el correu corporatiu sota el domini de ceipjoanbenejam.es i el Sites de cada grup.