GESTIB

ACCÉS AL GESTIB

El programa GestIB és l'eina de gestió integrada dels centres educatius de les Illes Balears. Està adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

RECUPERACIÓ DE CONTRASSENYA