CALENDARI ESCOLAR

El curs 23-24 té els següents dies de lliure disposició: