CALENDARI ESCOLAR

El curs 22-23 té els següents dies de lliure disposició:

  • 31 d'octubre

  • 27 de febrer

  • 29 de maig