PADRINS I FILLOLS

Des de fa bastants anys la nostra escola ha posat en marxa un projecte que implica el desenvolupament d’activitats de cooperació entre grans i petits. Es tracta del projecte Padrins i Fillols. Cada alumne de 4t, 5è i 6è de primària té un fillol a Ed. Infantil. 4t – 4t E.I 5è – 5è E.I 6è – 6è E.I.

Des de principi de curs els tutors (de 4t E.I i 4t de primària) dels grups aparellats de padrins i fillols mantenen una reunió per tal de planificar el curs tenint en compte els següents aspectes:

- Cada fillet de 4t ha de tenir el mateix fillol/a durant 3 cursos (4t, 5è i 6è) per tal de potenciar entre ells una relació personal i afectiva. Encara que es poden fer canvis en casos concrets i per motius diversos.

- Són els dos tutors/s els que estableixen les parelles (padrí – fillol). Per això es tenen en compte les característiques i necessitats dels alumnes per intentar que la relació entre ambdós sigui el màxim d’enriquidora i beneficiï tant a un com a l’altre.

- Es programaran les activitats que es portaran a terme al llarg del curs.

- Les activitats es duen a terme en petits grups i normalment aprofitant suports als grups de primària.

- S'estableix un horari fix setmanal. Aquestes són algunes de les activitats: jocs de taula, estonetes de pati, estonetes de lectura, estonetes als racons, sortides pel poble, excursions, manualitats, rua de carnaval, ... Els objectius generals que ens proposem amb aquestes activitats són:

1. Afavorir la relació entre alumnes de diferents edats.

2. Treballar la responsabilitat, l’autoestima i la seguretat en els alumnes més grans.

3. Afavorir la integració dels fillets d'Ed. Infantil a l'escola.

4. Establir vincles afectius enriquidors i que no es donarien espontàniament.

5. Potenciar el sentiment de pertinença al Centre.