ACTIVITATS CONJUNTES


A principi de curs s'estableixen les activitats que es portaran a terme a nivell de centre. 

Les reunions de delegats serveixen per a conèixer els interessos dels nostre alumnat. En funció del què ells/es decideixen es programen les diferents propostes.

La nostra escola organitza activitats que impliquen la participació de tot l'alumnat de l'escola (des de 4t E.I fins a 6è) i de tota la comunitat educativa (mestres i famílies)

Considerem important treballar el sentiment de pertinença al centre. Tota persona necessita sentir-se part d'un grup, part d'una comunitat. Aquesta estima cap a l'escola i cap a la resta de persones que formen part de la nostra comunitat educativa afavoreixen una bona convivència i un vincle especial entre tots/es.

El fet de ser una escola petita ens facilita organitzar aquest tipus d'activitats de les que en fem sempre una valoració molt positiva.