PROFESSORAT

CURS 2022/2023

EQUIP DIRECTIU

Directora: Joana Vidal

Cap d'Estudis: Teresa Riudavets

Secretària: Núria Bosch


TUTORES EDUCACIÓ INFANTIL

4t EI - Francina Torres

5è EI - Judit Mascaró

6è EI - Marta Farré

Suport Ed. Infantil: Consuelo Antón


TUTORES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r: Rosa Jofre

2n: Dori Esteve

3r: Pilar Gelabert

4t: Rosa Anglada

: Joana Fedelich

: Gisèle Cousin


ESPECIALISTES

Anglès: Cristina Carretero (de 4t EI a 2n EP)

i Joana Vidal (de 3r a )

Educació Física: Núria Bosch

Música: Teresa Riudavets

Religió: Mateu Fuguet


AL: Esther Salord

PT: Caterina Mesquida

AD: M.José Cuadros

UOEP: Blanca Moll

Auxiliar de conversa: Manuel Montoya

PERSONAL NO DOCENT

PORTERIA: Provi Melis