MEDI AMBIENT

Com a escola arrelada al Medi potenciem els valors de defensa i respecte del medi ambient i l’equilibri ecològic. Per açò des del centre ens proposem des d’aquest àmbit els següents objectius generals:

- Conscienciar de la importància de separar els fems. Seguir fent la recollida selectiva dels fems, paper, plàstic, orgànic, piles, tòners... tant a les classes com a diferents parts del centre (pati, passadís...)

- Reactivar aquesta recollida selectiva de deixalles, així com també implicar a les famílies i mestres, de la importància i repercussió d’aquests actes.

- Seguir intentant reduir l’ús de paper fent les comunicacions a les famílies mitjançant els correus electrònics i el GESTIB.

- Treballar amb els alumnes cooperativament temes ambientals, implicar padrins-fillols, ...

- Continuar com a centre preocupat pel nostre medi i la petjada ecològica que deixarem al futur.

- Estudiar l’entorn proper al centre per fomentar el respecte i sensibilitzant sobre l’impacte que determinades accions humanes poden provocar en la natura.

- Implicar alumnat, professorat i famílies per continuar valorant la fauna i la flora de les Illes Balears.

Per aconseguir aquests objectius es realitzen activitats específiques a totes les aules i a diferents àrees, així com activitats complementàries dels programes Salut Jove i Obrint portes relacionades amb el Medi Ambient. També s'inclouen sempre en la programació de les sortides i campaments.

A més a més, cada curs, per celebrar el dia Mundial del medi Ambient, s'organitza una activitat conjunta (des de 4t E.I fins a 6è d'E.P) relacionada amb un tema de medi ambient.

El curs passat tot l'alumnat de l'escola amb la col·laboració de les famílies vam realitzar un projecte relacionat amb la neteja d'algunes platges de Ciutadella. Es van realitzar tasques prèvies a l'escola (dossier de treball, xerrada per part de l'associació per la MAR VIVA, sortida a fer la neteja i feina posterior. Tot això treballat des del marc de la consciènciació envers la gran quantitat de plàstics i microplàstics que trobem a les nostre platges.

ED. INFANTIL (PLATGES I PLÀSTICS).pdf

Dossier de treball ED. INFANTIL