INSTAL·LACIONS

L’escola disposa de tres aules d’Educació Infantil , sis d’Educació Primària, una aula d’anglès, una de música, quatre aules de suport, una sala d’ informàtica, la sala de mestres, quatre espais de serveis sanitaris, dos vestidors, dos despatxos per Secretaria i Direcció i una biblioteca (situada al passadís de la primera planta). L’escola compta amb dos patis; un més gran per Primària i l’altre per Infantil i una aula de psicomotricitat.