EDUCACIÓ EMOCIONAL


Ja fa uns quants anys i tenint en compte que creiem en l’educació integral, ens vam adonar de la importància que tenia en la vida dels nostres alumnes el desenvolupament de la competència emocional . Vam posar en marxa aquest projecte treballant des de dues vessants: la resolució de conflictes i l’ educació emocional. El primer que vam establir en el centre va ser la figura de la mediadora, la qual és especialista en la resolució de conflictes i ofereix la seva intervenció als alumnes que ho necessitin. El següent pas va ser la formació d’alumnes de cinquè de primària per actuar de mediadors.

En l’actualitat, l’educació emocional s’imparteix des dels 3 anys fins al final de la etapa primària.

Són 3 mestres del centre les encarregades de dinamitzar els tallers d''educació emocional a tots esl cursos amb la col·laboració i participació dels tutores/es..

Els objectius generals de l’educació emocional són:

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.

- Identificar les emocions dels altres.

- Desenvolupar l’habilitat de regular les pròpies emocions.

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.

- Desenvolupar l’habilitat per a generar emocions positives.

- Desenvolupar una major competència emocional.

- Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se.

- Adoptar una actitud positiva davant la vida.

A més a més tots els mestres del claustre s’impliquen en aquesta manera d’educar., en aquesta manera de fer.

Es per això que es formen periòdicament dirigits per experts externs o per personal del centre a partir dels claustres pedagògics.