AMBIENTACIÓ D'ESPAIS

Des de fa molts anys la nostra escola dedica una part del treball d'artística a la decoració de les finestres. Això s'ha convertit en un signe d'identitat del centre. Utilitzant tècniques molt diverses, tot l'alumnat de l'escola participa en aquesta feina que es relaciona amb les festes que es celebren, amb les estacions de l'any o amb els projectes de treball de l'escola.