PROCESSOS D'ESCOLARITZACIÓ 24-25

MATRÍCULA 2324.pdf
llistaSolicituds_L11FJ6H3_Admissió EI,EP,ESO_Definitiu.pdf

LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D'ADMISSIÓ 23-24

ADSCRIPCIÓ

El procés d’adscripció és per alumnat que acaba 6è de primària i ha de de continuar els seus estudis a d’altres centres adscrits :

l’IES JM QUADRADO i l’IES M.ÀNGELS CARDONA 

ADMISSIÓ

El procés d’admissió és per a l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, nascuts l'any 2020) o per a les famílies que desitgin un canvi de centre. 

LLISTAT PROVISIONAL ADSCRIPCIÓ


IES MARIA ÀNGELS CARDONA

IES JOSEP MARIA QUADRADO

Adscripció IES M A Cardona.pdf
Adscripció J M Quadrado.pdf

VACANTS DISPONIBLES CURS 24-25


4t E. Infantil = 20

5è E. Infantil = 5

6è E. Infantil = 7

1r E. Primària = 9

2n E. Primària = 6

3r E. Primària = 5

4t E. Primària = 7

5è E. Primària = 0

6è E. Primària = 0


Aquest llistat és només orientatiu, i l'adjudicació d'aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d'alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).