DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ

PLAÇA DES BORN S/N

QUI SOM?

Som una escola pública amb més de 75 anys d'història.

Tenim el privilegi de ser una escola petita i familiar situada en el centre de Ciutadella, a la plaça d’es Born, al costat de l’Ajuntament. És un centre d’una sola línia, és a dir, acull 9 unitats: 3 d´educació infantil i 6 d´Educació Primària.

L'horari de l'alumnat és de 9 a 14h.

Principals trets que ens defineixen:

És conscient de la importància de desenvolupar la competència emocional per garantir el benestar integral dels nostres alumnes.

Es basa fonamentalment en l’aprenentatge significatiu, intentant que l’alumne sigui protagonista del procés d'ensenyament - aprenentatge.


Fomenta el pluralisme ideològic, estimula els valors de tolerància, solidaritat, respecte etc., propis d’una convivència democràtica on tota la comunitat educativa hi troba camins de participació.

Valora les diferències com un enriquiment per el desenvolupament personal dels alumnes i la comunitat educativa.


Potencia la normalització de la llengua catalana, té especial cura en l’estudi i coneixement de la realitat menorquina, així com de les seves tradicions i costums, alhora que fomenta en els alumnes l’amor i el respecte a la nostra terra

Potencia els valors de defensa i respecte del medi ambient i de l’equilibri ecològic des del coneixement de la realitat illenca de Menorca.


Fomenta l'us de les noves tecnologies dins el procés d'ensenyament aprenentatge, i l'integra dins la metodologia de l'aula.


Afavoreix la iniciativa i la participació de la comunitat educativa.


SOM UN CENTRE PMT (PLA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ)

Des del curs 2021-2022 formem part de la xarxa dels centres del Programa de Millora i Transformació que entén l'escola com una entitat, global, oberta i en contínua revisió.

Rebem assessorament com a centre amb el propòsit d'iniciar canvis que ens permetin autogestionar-nos i transformar-nos d'una manera progressiva i sostenible d'acord a la nostra línia de centre.